Základní organizace Odborového svazu UNIOS zaměstnanců ostrahy

AKTUALITY
e-sondyVzkaz bude odeslán Závodnímu výboru

21. května 2015

Martin Fassmann v České televizi: "Současná minimální mzda by mohla vzrůst o tisíc korun. Slováci už ji mají vyšší."

Hlavní ekonom konfederace odborových svazů v Hyde Parku přiblížil stanovisko odborů k růstu minimální mzdy. Návrhy různých stran se pohybují v rozmezí 500 až 1500 korun.

odkaz na záznam Hyde Parku

odkaz na Wikipedii24. března '15

Setkání ZO OS UNIOS zaměstnanců ostrahy a Centr Group

Kolegyně a kolegové,

v pondělí 23. března v 9 hodin se v ostravské pobočce Centr Group, a.s. uskutečnilo jednání zástupců odborové organizace a společnosti. Za ZO byli přítomni předsedkyně Jana Mecová, Stanislav Hrabec a Eva Gavlasová. Za společnost byli přítomni předseda představenstva Ing. Vladimír Kudrna, Ing. Radek Horák a Bc. Vít Keka.

Bylo dohodnuto, že základní mzda strážného bude upravena na zákonem stanovenou výši zaručené mzdy 2. skupiny prací s tím, že rozdíl za první čtvrtletí tohoto roku bude doplacen v květnové výplatě. Doplatek mzdy za období srpen 2013 až prosinec 2014 je věcí jednotlivých zaměstnanců.

Zápis z jednání 1. strana, 2. strana

Závodní výbor17. března '15

Stanovisko MPSV: Kolektivní smlouva mezi Centr Group a Odborovou organizací při společnosti CG nelegální

Kolegyně a kolegové,

náměstek pro legislativu JUDr. Šimerka ve svém dopise sděluje, že podle ministerstva je kolektivní smlouva z 3. října 2014, uzavřená mezi CG a OOCG, neplatná.

V těchto dnech probíhá na podnět naší ZO v akciové společnosti Centr Group kontrola Státního úřadu inspekce práce. Po obdržení bude výsledek kontroly projednán na schůzi výboru.

Jednání členů Závodního výboru se zaměstnavatelem je naplánováno v pondělí 23. března.

Závodní výbor6. března '15

Změna minimální mzdy od 1. 1. 2015

Informace o minimální mzdě a výpočtu její výše na hodinu vydané MPSV v listopadu 2014.18. února '15

Stav kolektivního vyjednávání v akciové společnosti Centr Group

Kolegyně a kolegové,

na náš dopis z 13. ledna reagovala prokuristka dopisem z 29. ledna. Naše odpověď byla odeslána e-mailem a pak 16. 2. zaslána dopisem na adresu Centr Group.

Závodní výbor23. ledna '15

Co je to minimální zaručená mzda?

Vysvětlení pojmu minimální zaručená mzda a jejích stupňů ve vztahu k naší práci.14. ledna '15

Stav kolektivního vyjednávání v akciové společnosti Centr Group

Kolegyně a kolegové,

dne 11. 12. 2014 byla na adresu akciové společnosti Centr Group odeslána třetí Výzva k jednání o kolektivní smlouvě a žádost o informace a projednání (první a druhá strana). Mgr. Bravencová reagovala dopisem z 30. 12.
Dne 13. ledna jsme odeslali dopis, v němž byly naše požadavky Mgr. Bravencové zopakovány a podrobně vysvětleny.

Závodní výbor7. ledna 2015

Ilona Švihlíková v České televizi: "Minimální mzda by měla být aspoň 13 a půl tisíce korun."

Známá ekonomka se ve včerejším Hyde Parku ČT24 vyjádřila mimo jiné k nedobrému postavení zaměstnanců v naší zemi, které jde ruku v ruce s jejich celkově klesající odborovou organizovaností. Proč spousta zaměstnaných lidí má prázdné peněženky? A jaké jsou vyhlídky do budoucna?

odkaz na záznam Hyde Parku9. prosince 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

s blížím se koncem roku 2014 je namístě ohlédnout se za tím, co jsme letos dokázali. Společně jsme vytvořili základní odborovou organizaci, zvolili jsme její vedení, proběhla evidence u Odborového svazu, oznámili jsme akciové společnosti Centr Group její existenci. Podnikli jsme významné kroky pro změnu poměrů u zaměstnavatele. Přestože jednomu členu Závodního výboru společnost neprodloužila pracovní smlouvu, a to bez jediné výtky k jeho práci, ZO dále vyvíjí svou činnost, která má smysl, je důležitá a přinese své ovoce.
Sluší se poděkovat všem členům organizace a jejím sympatizantům za projevenou dobrou vůli, za jejich úsilí, za snahu posunout věci k lepšímu.

Závodní výbor21. listopadu 2014

Dotazy na Jiřího Michalce

Kontrakt manažerovi divize 550 - Hyundai Motor Manufacturing Czech byly předány otázky týkající se údržby pracovních oděvů zaměstnanců a žádost o poskytnutí pracovní obuvi a dále dotaz ke změnám na postu VS, které se mají uskutečnit k 1. prosinci 2014.

Závodní výbor11. listopadu 2014

Co znamená pojem "naučená bezmocnost"?

Někdy se setkáváme s názory kolegů, kteří popírají smysl naší činnosti, nevidí v ní žádné plus, žádnou možnost zlepšení pracovních podmínek. Co je k tomu vede? Možná je to nesprávné přesvědčení, že úspěšnost je nezávislá na míře osobního snažení. Naučená bezmocnost je stav nečinnosti, lhostejnosti, závislosti, odevzdanosti, nízké sebedůvěry a beznaděje...  Celý článek4. listopadu 2014

Velký zájem o web

Návštěvnost našich stránek je velmi potěšující, za poslední měsíc udává přes sto návštěv. Délka návštěv se pohybuje nejčastěji kolem 5 - 15 minut. Obsah stránek může spoluvytvářet každý, kdo chce něčím zajímavým přispět. Stačí se nám ozvat.

Závodní výbor17. října 2014

Druhá výzva

Kolegyně a kolegové,

na adresu zástupkyně Centr Group Mgr. Renáty Bravencové byla odeslána druhá Výzva k jednání o kolektivní smlouvě.

Závodní výbor11. října 2014

Dopis magistře Bravencové

Kolegyně a kolegové,

Mgr. Renátě Bravencové, prokuristce akciové společnosti Centr Group, byla odeslána Výzva k jednání o kolektivní smlouvě.

Závodní výbor22. září 2014

V zaměstnání je více odborových organizací. Která z nich za mě jedná?

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak. (§ 286 Zákoníku práce)Co z toho pro mě vyplývá, když nejsem členem žádné z nich?

Organizace s největším počtem členů zaměstnaných u zaměstnavatele, lépe řečeno její zástupci, mají možnost jednat za všechny neorganizované zaměstnance, aniž by je vůbec kdy viděli nebo jen znali jejich názory. Názory těch, co nekomunikují přímo s nimi, mohou zcela přehlédnout. Jsou jim vzdáleni možná stovky kilometrů a jednají pak o nich bez nich, a to zcela v souladu se zákonem.Mohou být zástupci odborové organizace členové vedení firmy?

Právo založit odborovou organizaci má kdokoli.


© ZO OS UNIOS zam. ostrahy 2014-2015